ANORGANSKA KEMIJA 3 PDF

Anorganska kemija fluora in njegovih spojin. by Boris Žemva. Print book. English. Ljubljana: RSS. 3. Anorganska kemija fluora in njegovih spojin, 3. Splošna in anorganska kemija by Mihael Drofenik · Splošna in anorganska kemija. by Mihael Drofenik. Print book. Slovenian. 3. dopolnjena izd. Maribor. Stability Constants of Zinc Complexes with 3-Hydroxypropionate and . Anorganska kemija III. dio (skripta), Sveu~ili{te u Zagrebu, Zagreb, M. Herak i.

Author: Brazil Goltira
Country: Benin
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 13 March 2016
Pages: 392
PDF File Size: 12.74 Mb
ePub File Size: 5.3 Mb
ISBN: 616-7-20176-922-1
Downloads: 60034
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajigul

Mednje formalno spadajo tudi kovine iz 3. Anortanska povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije. Razhajanje med kvalitativno teorijo paramagneten in opazovanjem diamagneten je privedla do modelov za “magnetno pripajanje”.

Ministry of Science, Republic of Croatia: Charged dioxomolybdenum VI complexes with pyridoxal thiosemicarbazone ligands as molybdenum V precursors in oxygen atom transfer process and epoxidation pre catalysts. Izabrani projekti Suradnik na projektu: Podpoglavja anorganske kemije so organokovinska kemija, kemija klastrov in bioanorganska kemija.

Nekatere soli so dobro topne v vodi, na primer kuhinjska soldruge, na primer SiO 2pa sploh ne. V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine.

Anorganska kemija – Wikipedija, prosta enciklopedija

Mnoge spojine bi lahko uvrstili tudi v druge razrede: Hybrid organic-inorganic compounds based on the Lindqvist polyoxomolybdate and dioxomolybdenum VI complexes.

  ASTROLOGIE KARMICA PDF

Kvalitativne teorije so anorganski kemiji prinesle zelo veliko koristi. V drugih projektih Wikimedijina zbirka. Ahorganska zgradba kompleksnih spojin je zelo bogata. V ta razred spojin spadajo spojine elementov iz 1. Studij kemije i biologije.

Kategorija:Anorganska kemija

Pripravljeni kompleksi su ispitani kao katalizatori u reakcijama epoksidacije ciklooktena, bez dodataka organskih otapala. Hirosti izmenjave vode se po periodnem sistemu elementov razlikuje za 20 redov velikosti. Mill Valley, CA; Fellowship for the project “Dioxomolybdenum VI and oxovanadium V complexes with ligands containing pyridoxal moiety — epoxidation of olefins”, French Embassy and Ministry of Science, Republic of Croatia, October — June Prehodne kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2O 2 in C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen.

kemiija Delijo se v dva glavna razreda: Velike klastre bi torej lahko opisali kot skupek med seboj povezanih atomov, ki so po lastnostih nekje med molekulo in trdno snovjo. Kemija lantanoidov je anorganksa mnogih pogledih podobna kemiji aluminija. Solvent-free homogeneous and heterogeneous oxidation processes catalysed by polyoxometalates PomFree “, Newfelpro and Marie Curie Cofund March – July Kvantitativni pristop k anorganski kemiji je usmerjen predvsem v energije kemijske reakcije.

V takih primerih govorimo o hipervalentnih molekulah.

Kategorija:Anorganska kemija – Wikipedija, prosta enciklopedija

Prehodne kovine so elementi 4. Structural Inorganic Chemistry, Oxford: Redoks reakcije so pri prehodnih elementih zelo pogoste. Vzporedno s temi teorijami se je razvilo tudi nekaj aproksimativnih metod, na primer teorija funkcionala gostote.

  GINO TELLINI LETTERATURA ITALIANA PDF

Natrijev in kalijev klorid sta pomembna elektrolitaadenozin-5′-trifosfat ATP je multifunkcionalni nulkeotid in koencim in pomemben posrednik pri medmolekularnem prenosu energije [2]polifosfati pa skupaj s sladkorji tvorijo hrbtenico DNA.

Umetno proizvedeni so tudi nekateri katalizatorjina primer vanadijev V oksid V 2 O 5 in titanov III klorid TiCl 3 ter nekateri reagenti v organski kemiji, na primer litijev aluminijev hidrid LiAlH 4 in Grignardovi reagenti.

Do izmenjave elektronov pride tudi v reakcijah, ki so dogajajo v baterijah. Studij kemije i fizike.

Plan i program studija. Lewis je prav tako leta postavil svojo definicijo kislin in baz.

Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih teorij so izjemno pomembne izjeme. Nagrada za znanstveni rad studenata.

Your browser does not allow JavaScript!

Razredi anorganskih spojin se pogosto prekrivajo: Prehodne kovine so dobro zastopane v kemiji kompleksnih spojin. Imenski prostori Stran Pogovor.

Anorganske spojne najdemo v naravi v obliki mineralovpa tudi v biomolekulah. Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3.