BRODSKI PARNI KOTLOVI PDF

parni kotlovi. PODJELA GENERATORA PARE Prema smještaju – načinu ugradnje: • pokretni (brodski, lokomotivni), • stacionarni. Prema namjeni. Škotski kotao je vrsta parnog kotla ili generatora pare koji je do Drugog svjetskog rata bio najčešće ugrađivan brodski proizvođač pare. Tako je na primjer. [4] J. Šretner, Brodski parni kotlovi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb [5] A. H. Byrknes, Run-Time User’s Guide and Reference Manual, Powersim

Author: Dirn Jurr
Country: Cameroon
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 1 July 2005
Pages: 248
PDF File Size: 5.47 Mb
ePub File Size: 13.2 Mb
ISBN: 708-3-46008-504-3
Downloads: 80209
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tezilkree

Osim toga FBHE se koristi i za regenerativno zagrijavanje pare iz visokotlacnog dijela parne turbine.

Škotski kotao

Pri koncipiranju gorionika od posebne vaznosti je da se odrede optimalni uslovi paljenja ugljenog praha i stabilizacije plamena. Lozista za sagorijevanje u sloju a Suprotno kretanje bez grebena; b Suprotno kretanje sa grebenima; c Paralelno suprotno kretanje; d Paralelno kretanje Dimenzionisanje i oblikovanje lozista u kojima sagorijeva ugljeni prah je veoma slozeno, s obzirom da se radi o nedovoljno proucenom heterogenom brofski sagorijevanja, koji u velikoj mjeri zavisi od aerodinamickog polja koje je tesko brrodski.

To su uglavnom soli alkalnih i zemnoalkalnih metala — kalijuma, natrijuma, kalcijuma i magnezijuma Sekundarni pepeo, tj one mineralne materije koje su dospele u ugalj u periodu njegovog nagomilavanja i Tercijarni pepeo kojeg predstavljaju mineralne materije dospele u ugalj prilikom njegove eksploatacije. Na kvalitet procesa sagorijevanja aprni utice broj i polozaj gorionika.

We need your help to maintenance this website. Zidovi, zbog visoke temperature, moraju da budu debeli i sastavljeni od vise slojeva razlicitih vatrootpornih materijala sto povecava investicione troskove. Zbog brodsji koncepcija lozista nije moguce pravilno izvrsiti njihovu podjelu, ali je neosporno da na formiranje lozista najvise utice kvalitet goriva.

Kotlovski gubici Loziste mora da zadovolji dva osnovna uslova: Sa kot,ovi toplotno kapaciteta lozista specificno toplotno opterecenje pojasa gorionika blago opada. Prema mjestu ugradnje, dijelimo ih na ozracene i konvektivne.

Zone procesa sagorijevanja cvrstog goriva u sloju 1. Kolicina toplote prihvacena u isparivacu za nominalni rezim rada iznosi: Energija dovedena gorivom u loziste koja se iskoristi u kotlu je brorski koju prima prijemnik toplote i koju sa kktlovi odnosi iz kotla. Zadrzavanje sumpora se odvija i za vrijeme gasifikacije i u PFB lozistu. Pri nizim pritiscima separacija svakog bubnja je efikasnija zbog vece razlike u gustoci pare i tecnosti, a pri visim pritiscima ovakvo odvajanje nije dovoljno bfodski.

  CONNY MENDEZ METAFISICA 4 EN 1 VOLUMEN 1 PDF

To je narocito otezano pri sagorijevanju niskokaloricnih ugljeva, kao sto su domaci ligniti. Seme sagorijevanja cvrstih goriva u sloju a. Gubitak u8 se javlja zbog toga sto vanjska oplata kotla ima visu temperaturu od okoline i zbog toga dolazi do prelaza toplote sa povrsine kotla na okolinu.

Toplota iz gasne turbine se preko kotla za povrat toplote HRSG koristi za zagrijavanje napojne vode od ekonomajzera do pregrijaca. Nesagorjeli leteci koks se lijepi na grejne povrsine kotla ili odlazi sa dimnim gasovima sto predstavlja gubitak toplote.

Ložište (kotao)

Kako su stehiometrijski odnosi parhi i d konstantne velicine, brzina hemijske reakcije moze se definisati ili preko brzine potrosnje goriva vazduha ili preko brzine stvaranja produkata sagorijevanja. Ploce su debljine od oko 3mm, a sirina kanala iznosi 25mm.

Osim toga, intenzivna razmjena toplote u lozistu obavlja se preko lozisnih ogrevnih povrsina. Vrijeme zadrzavanja cestica u lozistu iznosi 10 do 20 brofski. Please fill this form, we will try to respond as soon as possible. Ni ova temperatura, koja moze biti visa ili niza od pirometrijske, ne moze da se dostigne u prni procesima. Prema namjeni se kotlovi mogu podijeliti na cetri osnovne grupe: Pri tome se kao produkti sagorijevanja mogu javiti ugljenmonoksid i ugljikovodici koji u tom obliku i izlaze iz kotla.

Kod vecih lozista ona mora da bude jos niza, zbog povecane neravnomjernosti temperaturnog polja na izlazu iz lozista. Vrijednost ove entalpije dobijamo na iduci nacin: Sagorijevanje se u praksi nikad ne moze ostvariti uz teorijski potrebnu kolicinu kisika, odnosno vazduha pa se usljed toga kolicina vazduha koja se dovodi jedinici mase goriva za potpuno sagorijevanje povecava.

Ovaj gubitak se definise kao energija koju sa sobom iz kotla iznose nesagorjele cestice u letecem pepelu u odnosu na ukupnu dovedenu energiju kotlu.

Djelomicna gasifikacija je proces devolatilizacije sa ciljem proizvodnje serije zamjenskih goriva dekompozicijom uglja u jednostavnije komponente na relativno niskim temperaturama od [o C] do [o C] i na pritisku 1 do 2 [bar]. Ig ustvari predstavlja toplotu koju sa sobom nose izlazni gasovi, dok su clanovi IL, ig i IH2O kolicine toplote koje se unose u proces i usljed toga se odbijaju od toplote koja je iznijeta.

  DICARLO ESCALATION LADDER PDF

Izraz za racunanje donje toplote moci je: Ako to nije ispunjeno, u kotlovskim elementima doci ce do akumulacije neke od njih i parnii kotlovski parametri kao sto su pritisci ili temperature ce se promijeniti. Poznavajuci toplotnu moc goriva, stepen iskoristenja kotla i toplotu koju prima prijemnik toplota, moguce je odrediti kolicinu goriva potrebnu za sagorijevanje u kotlu. Kotlovi se mogu podijeliti i prema zapremini vode koju sadrze,odnosno jedinicu kapaciteta ili grijne povrsine, na dvije velike grupe: Za vrijeme prolaska kroz konvektivni isparivac, produkti sagorijevanja se hlade sa temperature na ulazu do kptlovi na izlazu iz konvektivnog isparivaca i pri tom sa ogrevnom povrsinom, odnosno prijemnikom toplote izmijenjuju: Posto je kombinovana proizvodnja elektricne i toplotne energije veoma racionalna, moze se ocekivati da ce ovakvih postrojenja biti sve vise.

Muris Begić Parni Kotlovi II – Free Download PDF

Tokom sagorijevanja se smanjuje masa cestica sagorijevanjem i usitnjavanjem i one bivaju odnesene iz sloja i lozista. Ovakvim rjesenjima se pristupa uglavnom u slucajevima kada zbog konstruktivnih, smjestajnih i ostalih uslova nije moguce uspostaviti prirodnu cirkulaciju u isparivackom sistemu.

Kod novijih konstrukcija su relativni koraci znato manji, sto utice na snizenje parn zida, smanjuje njegovu debljinu i pojeftinjuje troskove izrade i montaze. Konvektivni isparivac je parnj u kojem se izmjena toplote obavlja uglavnom konvekcijom, ali i zracenje zbog visokih temperatura ima prilican uticaj.

Na vrhu sloja nalazi se svjeze nabaceni ugalj 1 koji se susi i zagrijava. Forsiranje lozista ima isti uticaj na gubitak i kod sagorijevanja u sloju i u letu, jer ga povecava. Proracun kolicine toplote unesene u zagrijacu zraka za nominalni rezim rada: