DEN UYL LEZING WOUTER BOS PDF

Wouter Bos krijgt met name van financieel journalisten waardering voor de was minister van Financiën in het eerste en enige kabinet-Den Uyl, dat eerder. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een . toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Author: Dilmaran Maulkis
Country: Argentina
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 18 August 2018
Pages: 369
PDF File Size: 5.4 Mb
ePub File Size: 11.31 Mb
ISBN: 597-3-66339-784-1
Downloads: 19339
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gagore

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën

Zijn uitvaart ininclusief een herdenkingsbijeenkomst in het Concertgebouw in Amsterdam, werd bezocht door prins Willem-Alexander, premier Balkenende en vele binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Het gezamenlijke verkiezingsprogramma van de linkse partijen, Keerpuntdiende zo volledig mogelijk te worden uitgevoerd. Dit lezingg tegenstelling tot een anticyclisch begrotingsbeleid, waarbij de overheid ad hoc inspeelt lzing conjunctuurschommelingen, om zo de consumptie te stimuleren of af te remmen.

Aanleiding was de ontsnapping van de oorlogsmisdadiger Pieter Menten naar Zwitserland, volgens de sociaaldemocraten omdat Justitie laks was geweest.

Maar halverwege de jaren vijftig groeide de onvrede: Het kabinet wilde de uitgaven verhogen, maar de Kamer had er geen vertrouwen in dat zij voldoende waren gedekt. Vier weken later kwam het kabinet-Den Uyl alsnog ten val, vanwege onenigheid over de grondpolitiek. Of toch Piet Lieftinck met zijn tientje? De PvdA sloeg al even krijgshaftige taal uit. Toch trokken de sociaaldemocraten hier vooralsnog geen lessen uit.

  ASTM C273 PDF

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen – Historisch Nieuwsblad

Bovendien legt zij de schuld van de moeizame verhouding tussen socialisten en christendemocraten wel erg eenzijdig bij denn laatsten. Het gebaar paste bij Zalm, die altijd met een lach en een kwinkslag de serieuze Haagse politiek wist te relativeren.

Het doel was de confessionelen uiteen te drijven, maar het omgekeerde gebeurde. Het bleek echter te laat om het electorale tij te keren. De obs verplichtten zich tot maatregelen wanneer hun begrotingstekorten zouden uitstijgen boven de 3 procent van het nationaal product. Marshallplan Op de derde plaats staat, met 11,3 procent, Jelle Zijlstra. Zo keerde de polarisatiestrategie zich als een boemerang tegen de PvdA.

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen

Van tot was de staatshuishouding in handen van Willem Treub. Als enig kopstuk van Paars overleefde Zalm de Pim Fortuyn-revolte.

Voor het CDA was het verlies nog dramatischer. Bos voelde zich ‘grotelijks bedonderd’, Balkenende hield het erop dat er ‘geen chemie’ was tussen hemzelf en de leider van de sociaaldemocraten.

Maar Duisenberg is ook om een andere reden populair. Wat betreft zijn prominente normen- en waardenagenda lijkt Balkenende op Van Agt, al mist hij diens losse Brabantse box.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën – Historisch Nieuwsblad

Bls heeft Duisenberg de schatkist naar behoren beheerd, zegt Jan Lezong, docent pensioenfinanciering aan de Universiteit van Amsterdam. Dit werd echter door de PvdA-achterban met verontwaardiging ontvangen. Historisch Nieuwsblad vroeg het aan deskundigen: Toen een regeerakkoord eindelijk binnen handbereik leek, eiste het CDA extra bezuinigingen. Een man naar het hart ook van Paul Claes, docent accounting aan de Vrije Universiteit. Hij zorgde ervoor dat Nederland meeprofiteerde van het Amerikaanse Marshallplan, het economisch-herstelprogramma voor Europa.

  INTAKEFORMULIER VRIJWILLIGERSWERK PDF

Ik lees graag later.

Echt van harte ging dat niet. Samen met de nieuwe progressieve partijen D’66 en PPR moest een hecht links blok worden gesmeed, dat de confessionelen zou verpletteren. En dus moest Cals na zeven maanden alweer naar de koningin. Wie van deze 32 ministers was de beste?

Meld u aan en ontvang wekelijks de gratis nieuwsbrief, vol historische artikelen, nieuws en aanbiedingen. Na Duisenbergs overlijden in verscheen Mister Euro. Nee, bedankt x Welkom bij Historisch Nieuwsblad! In won de PvdA met overmacht de verkiezingen.

In februari kwam Van Agt opnieuw met de PvdA in conflict. Onder leiding van Wim Kok, die in Den Uyl opvolgde, voeren de sociaaldemocraten een voorzichtiger en realistischer koers. Dit houdt in dat de uitgaven bij het begin van een nieuwe kabinetsperiode voor vier jaar worden vastgelegd.

Bami-akkoord In de uhl van de jaren tachtig zette de PvdA de polarisatiegedachte bij het oud vuil.