DIKSYONE KREYOL PDF

Kontni Diksyonè sila a reponn ak tout egzijans òtograf ofisyèl Ministè Edikasyon Nasyonal Repiblik Ayiti a te fè parèt jou ki te 31 janvye an dapre lalwa Diksyonè anglè-kreyòl [PDF] dictionnaire anglais-haïtien, par Féquière Vilsaint ( ). • Haitian Creole for health care, Kreyòl ayisyen pou swen sante [PDF]. Diksyonè kreyòl Vilsen. [Féquière Vilsaint; Maude Heurtelou] — Each entry features parts of speech, definitions, and context sentences. Does not contain any.

Author: Dobar Nigore
Country: Honduras
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 14 August 2005
Pages: 76
PDF File Size: 10.45 Mb
ePub File Size: 12.68 Mb
ISBN: 462-5-58061-458-3
Downloads: 90930
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dailkis

K6mes la pa mache menm alkkile, li anbes. Ak moun ki nan menmfanmi an, ak moun ou santi ou pre avek yo tankoufanmi. Saf gouman, voras, ki manje anpil e vit. Enstriman avan poufe mizik li gen klavye tankou pyano sou men dwat ak akonpayiman pou men goch, se yon enstriman p6tatif.

B6l tifi, si ou te konnen jan mwen admire w, ou pa ta ban mwen refi. Kondisyon ou fb mwen yo pa akseptab, mwen deside kase kontra a. Ki pa sou lamen. Ban myo ti am6s sou fim nan, monche, eske li bMl?

  AN AID TO THE MRCP PACES VOLUME 1 PDF

Ki ft de moso. Tretman, fason moun boule. Diksyone Kreyol Vilsen alatet. Toupre, pa nan mitan. Sitiyasyon kote moun pa respekte Iwa yon peyi osinon yon 6ganizasyon.

Moun ki bay yon l6t pot responsabilite yon zak. Ki antre nan laj. Ki fet ak fe. Gen keyol gad ki akoste madan Jera. Moun ki ap f aktivite politikpou li kajwenn yon rezilta. Diksyone Kreyol Vilsen anbriyoloji: DoktW yo konnen anpil anatomi. Se nan alevini sa kreyil li tou pbdi lavi 1. Li temanm KEP an epi li gen anpil menas kont li. San an transpote 6m6n yo toupatou nan k6 a pou sbvi kote li neses.

Diksyone kreyol angle

Pa mete mwen nan akwochaj ak peson moun tande tifi. Alo, ban mwen nouvOl ou? Gen ladan yo ki iniselilk kreol s6l selilgenyen ki miltiselilk plizye selil aga: Madanm, pa estasyone machine ou la a si ou pa yon achtb, se moun ki ap vin fe mwen vann selman ki andwa estasyone la a.

Kote ou abite la a, se pa b6 isit? Moun ki sot nan peyi Almay pale Alman. Ki kapab fonksyone sou late ak nan dlo. Sitiyasyon alantou yon moun. Ou pa gad figi Krdyol, li afese anpil papa. Ou gen yon atitid anfanten, men ou pa yon timoun piti, ou te dwe pran lavi a pi oserye.

  JONSERED 2054 TURBO MANUAL PDF

Afranchi yo te lib fe anpil nan sa yo te vie, yo te gen dwa esklav yo pat genyen men dwa yo te gen limit tou. Ana se moun ki akrbk anpil, pa made li ciksyone anyen.

Dictionnaire créole haïtien – Haïti LEXILOGOS >>

Ak ezitasyon, endesizyon, ki pa konn si li dwe ale adwat osnon agoch. Please create a new list with a new name; move some items to a new or existing list; or delete some items.

Se pa tout metye yo kreyok kite yo aprann ni se pa tout k6mes yo te andwa fe. Mwen pa renmen achte andetay paske lkonsa, li vin koute mwen pi chL. Li anbarasan jan Kaw6l pale f6 a, ou pa ta di sejoure li ap joure?