ERICH FROMM ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI PDF

Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. Download Fromm, Erich – Anatomija Ljudske Destruktivnosti – 2. Knjiga. Get this from a library! Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti: prva knjiga.. [Erich Fromm].

Author: Braktilar Vishakar
Country: Cape Verde
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 14 January 2012
Pages: 166
PDF File Size: 12.36 Mb
ePub File Size: 7.69 Mb
ISBN: 307-6-15337-967-1
Downloads: 70917
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashisida

Nesumnjivo moramo pretpostaviti, a da se ne vraamo na stajalite koje tijelo i duh smatra odvojenim podrujima, da se ovjekova vrsta moe de finirati i mentalno i fiziki. Posljednje razmatranje tog pitanja dolazi do zakljuka da je veza izmeu agresije i XYY kromosoma jo nedokazana. Nikada nije slobodan od dihotomi-je svog postojanja: Ona se razlikuje anatomlja ostalih oblika defenzivne agresije u tome to je intenzivna narcisoidnost po sebi polupatoloka pojava.

Kada drugi ranjavaju njenu narciso idnost prezirui je, kritizirajui je, raskrinkavajui je kada kae neto krivo, poraavajui je u igri ili brojnim drugim prilikama, narcisoidna osoba obino reagira aantomija ljutnjom ili bije som, pokazivala ga ili ne, bila ga svjesna ili ne. Ako, s druge strane, vlada moe uvjeriti stanovnitvo da je ugroeno, mobilizira anwtomija normalna bioloka reakcija protiv ug roenosti.

Strachey ; takoer vidi E. Druga tendencija koja se moe nai u ivotinjskoj evoluciji je rast mozga, posebno neocortexa.

Ali tome nije tako. Da smo za to sposobni, mogli bismo shvatiti ljude iste kultu re, ljude potpuno razliite kulture pa ak i ludog ovjeka. U sluaju sukoba grupa koje uzajamno osporavaju kolek tivnu narcisoidnost upravo to osporavanje pobuuje intenzivno meusobno neprijateljstvo.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

Miljenje da je rat uzrokovan ovjekovom agresijom nije samo nestvarno ve i tet no. To je miljenje prihvaeno od svih, premda postoje mnogi suprotni pogledi na prirodu instinkata. Klasne razlike, ako postoje, u znatnoj mjeri nestaju. Please enter recipient e-mail address es. Meutim, ta su lica sporna budui da se procjenjuje da postotak XYY meu stanovnitvom varira izmeu 0,53, Agresija u takvim sluajevima ima jedan cilj: Please verify that you are not a robot.

  ABACHA V FAWEHINMI PDF

U odnosu prema drugima temeljna destruktivnsoti je osje ati ili mo efektuiranja ljubavi ili efektuiranja straha i patnje.

Princip se moe ovako formulirati: Tko nije vidio majku koja bijesno reagira kada joj netko kae da svoju djecu eli zadrati uz sebe jer ih eli posjedovati i njima vladati a ne jer ih toliko voli? To su naglasila brojna istraivanja. Tim drugima istina je opasna ne samo zato to moe ugroziti njihovu vlast ve anatomina toga to skriva nji hov cijeli svjesni sistem orijentacije, liava ih njihovih racionali zacija frommm moe ih ak prisiliti da drugaije djeluju.

Osnovna anatoomija na tom polju 15 uinjena su etrdesetih godina. Ana tomski i fizioloki uvjeti mukog seksualnog djelovanja zahtije vaju od mujaka da bude sposoban probiti himen djevice, da ne bude sprijeen strahom, kolebanjem ili ak otporom koje bi en ka mogla oitovati; kod ivotinja mujak mora enku drati u mjestu za vrijeme penjanja.

Zato je ono zajedniko svim ljudima i nije ga potrebno objanjavati kao rasno nasljee. Teko je zamisliti da wrich, na primjer, ta vrsta sugestije djelovala meu Mbutuima, afrikim pigmejskim lovcima, koji zadovoljno ive u umi i koji nemaju stalne vlasti.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2 – [PDF Document]

Alternativa izmeu regresivnih i progresivnih puteva postignu a spasenja nije samo drutveno-povijesna. Zanimljiv podatak koji baca odreeno svjetlo na to pitanje je ovaj: Jo jedan razlog u prilog zakljuku da u ovjeku postoji inhe rentni poticaj borbe za slobodu lei u injenici da je sloboda uvjet cjelovitog razvoja linosti, njenog mentalnog zdravlja i bla gostanja; njeno odsustvo osakauje ovjeka i nezdravo je.

destduktivnosti Novi oblici ravnotee nikako ne tvore ravnu liniju ovjekova napretka. Izgledalo bi da taj stav takoer objanjava neke od potekoa koje su implicirane ranije iznesenim eksperimentom Lagerspetza, koji je pronaao da mievi koji izraavaju visok stupanj borbe nog ponaanja nisu zainteresirani za parenje. U psihoanalitikoj terapiji moe se s velikom pravilnou utvr diti da otpor nastaje kada se dodirne potisnuti materijal.

Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti : prva knjiga.

No, postoje razliiti naini ponov-nog uspostavljanja jedinstva. Usporedi raspravu o sadizmu u Sigg, urednici, Od ostalih radova u istoj knjizi koji se bave problemom odno sa seksualnih hormona i agresije elim spomenuti jo samo jed nu studiju, onu K. Openitije reeno, izgleda da je samo ovjek destruktivan izvan cilja obrane ili postizanja onoga to mu je potrebno. Sugeri rao sam rekonstrukciju ovjekovog duha kakav je mogao biti na poetku prethistorije.

  ANNE GRACIE GALLANT WAIF PDF

Javni uspjeh je, tako rei, nji hova samoterapija protiv depresije i ludila. Oni su obino natprosjeno destrkktivnosti, prilino tupi, s re lativno visokim postotkom epileptinih i epileptoformnih stanja. No, prema drugima se ljudsek odnositi na deztruktivnosti odred-Ijive naine.

Trei dio e prouavati prirodu i uvjete obiju, benigne i ma ligne agresije, dok e se vie baviti ovom drugom.

Destruktivbosti ista se potreba moe zadovolji ti posjedovanjem vlasti nad drugima, doivljavanjem njihovog straha, ubojiinim gledanjem straha u oima rtve, osvajanjem zemlje, muenjem ljudi, unitavanjem destruction onoga to je bilo izgraeno.

The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied. Takva bi promjena, naravno, obuhvatila radikalne politike i drutvene promjene koje bi preinaile sve ljudske odnose, ukljuivi i obiteljsku anatomij, strukturu od goja, religije i odnosa meu pojedincima u radu i dokolici. Motivi su bili mnogostruki: Za ee ovjeka mogli bismo datirati poetkom jednostaninog ivo ta prije po prilici milijardu i po godina ili poetkom postojanja primitivnih sisavaca prije gotovo dvije stotine milijuna godina; moemo rei da ljudski razvitak poinje s ovjekovim hominid-nim precima koji su mogli ivjeti prije oko etrnaest milijuna godina ili moda ranije.

Ali ovjeku, kome nedostaje instinktivna determinacija aanatomija koji ima mozak koji mu doputa da misli o mnogim pravcima u kojima bi mogao ii, potreban je predmet totalnog anatomkja potreban mu je predmet odanosti da bude fokusna toka svih njegovih stremljenja i osnova za sve njegove stvarne a ne samo prokla mirane vrijednosti. Unitava njem svijeta postajem siguran da me svijet nee smrskati. You already recently rated this item.