GALEB ANTON PAVLOVIC CEHOV PDF

Galeb Jonathan Livingston Richard Bach Richard Bach američki je pisac, Galeb anton pavlovic cehov pdf Vanja, Anton Pavlovi ehov Ulica. Anton Pavlovic Cehov sabrana dela u 14 knjiga Narodna Prosveta Beograd za Šumski duh ; Ivanov ; Labudova pesma ; Tragičar po nevolji ; Galeb — Transcript of Ujka Vanja, Anton Pavlovič Čehov. U njegovim dramama nema ni tradicionalnog zapleta ni raspleta, kao ni pravih junaka ili jakih.

Author: Akinoshakar Vosho
Country: Tunisia
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 22 January 2009
Pages: 467
PDF File Size: 18.30 Mb
ePub File Size: 20.31 Mb
ISBN: 958-8-13721-769-2
Downloads: 24728
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Moogujind

Moemo se izdii iz neznanja, gale postati umjena, pametna i savrena bia! Otac je imao pravo. S vremenom se u njemu rodila elja za povratkom na Zemlju gdje je htio svoje znanje prenijeti na druge galebove.

Nisu uvijek u pravu oni koji nas savjetuju. Bitno je oima nevidljvo. Anto nas ne eka pred kunim vratima, za njom treba tragati. Gdje god ovjek otiao, nita nee moi izbrisati nit koja ga spaja s njegovim domom, ak i ako je tamo proivio neke loe trenutke. Nataa Narani i Dajana Leri. Moram odletjeti natrag svome jatu i pomiriti se s onim to jesam, jadni, ogranieni galeb.

Ujka Vanja, Anton Pavlovič Čehov by Ana Mihajlović on Prezi

Dobio je mnoge uenike, a meu njima i galeba Fletchera, kojemu je Johnatan, nakon to je shvatio da je ovladao snagom misli, prepustio uvanje jata, dok je on odlazio gapeb druga jata. Tada emo biti sposobni ostvariti ono o emu nismo ni sanjali. Treba se u njemu odrei odreenih stvari kako bi ostvarili neke ciljeve, ali zbog toga ne treba aliti. Moe otii bilo kamo i bilo kada, samo ako eli.

  MANDIBULAR GUIDE FLANGE PROSTHESIS PDF

Shubham srivastava jonathan livingston seagull Documents.

Anton Pavlovič Čehov

Koliko je sad ivot bogatiji! Instruktor mu je bio galeb Sullivan, a starjeina Gang uvjerio ga je da snagom misli moe stii gdje god eli. Moram zaboraviti ovu ludost. Jonathan Livingston le Goland Documents. To je smisao ivota, a ne ono sumorno vucaranje do ribarskih brodica i natrag! Na prvi korak prema slobodi i istinskom spoznavanju sebe i vlastitih sposobnosti mora biti taj da ne prihvaamo vie ta ogranienja i krenemo dalje vjerujui srcu i dui.

Dobar ovjek treba prepoznati one kojima je potrebna pomo. Galeb Jonathan Livingston Kviz Documents. Kada je uspio dostii rekord jata, ukoren je i protjeran, ali to ga nije pokolebalo jer je bio uvjeren da slijedi vii cilj ivota. Mata, elja i volja u ovjeku dovoljni su za ostvarenje svih njegovih snova. Richard Bach Mart jonathan livingston Documents. Treba biti ustrajan u svojim nakanama i slijediti svoje srce. Ljudi se inae paglovic samo poznatim stvarima, samo pojedinci se izdvajaju i spremni su riskirati.

Ponekad se treba odvojiti od drugih da bi neto postigao; ako pojedinac eli postii neto, to je nemogue u sredini u kojoj ivi, treba otii nekamo gdje e svoje nakane bar pokuati ostvariti; treba svata iskuati jer e nam ba te kunje sluiti u ivotuCITAT Galebovi nikad ne lete po mraku!

Jonathan je otkrio da su dosada, strah i gnjev glavni razlozi zbog kojih galebovi ive kratko, a budui da se svega toga oslobodio, poivo je zaista dugo i lijepo. Roditelji su ga molili da se, kao i ostali galebovi, brine kako doi do hrane, a njegova je jedina briga bila usavravanje leta. Istina, jo je bio onaj isti mladi galeb Jonathan kakav je oduvijek bio ispod zlaanih oiju, samo mu se vanjski lik izmijenio. Galeb Jonathan Livingston razlikovao se od ostalih galebova po tome to je bio buntovnik i za ostale nije mario.

  CALVIN SEERVELD PDF

Protjeran je daleko i tamo je jedne noi susreo dva galeba s istim ciljevima, a zatim i cijelu skupinu galebova koji su imali za cilj usavriti svoj let. Tek kad ju naemo ivot moe biti potpun. Published on Jan View Download 2. Ricard Bah galeb dzonatan livingston 1 Documents.

Kad saznaju, pomisli, za moj rekord, poludjet e od sree. I elja za nasljednicima uroena je svakom ovjeku. Un anno di jonathan livingston Education. Prouavaj i galeeb ljubav.

Toliko esto lutamo, slomljeni ogranienjima drutva, ogranienjima koja smo odluili prihvatiti.

Nije ga toliko boljela samoa koliko spoznaja da njegova braa nisu htjela povjerovati u uzvienost letenja; nisu htjela da otvore oi i vide.

Summary of Jonathan Livingston Seagull Documents. Iako je njegova prolost bila ispunjena samoom, bio je stvoren da postane uitelj, te je i svoju ljubav iskazivao tako to je htio prenijeti djeli istine koju je spoznao, galebu koji bi pokazao makar samo elju da tu istinu i sam spozna.