INDEKS BIERZMOWANYCH PDF

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w parafii Jana Pawła II w Warszawie. Bierzmowanie JP2 added an event. July 3 · Pamiętajcie o INDEKSACH!. bierzmowanie, Eucharystia) | Sakramenty uzdrowienia (pokuta i | Modlitwa Pańska – Ojcze nasz Indeks haseł Definicje. Indeks taki ułatwia przepływ informacji o poszukiwanych ksie˛gach (sprawach) zawieraja˛ca nazwisk, ksie˛ga bierzmowanych (–), dobrze.

Author: Nak Samut
Country: Laos
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 20 May 2017
Pages: 210
PDF File Size: 4.23 Mb
ePub File Size: 17.62 Mb
ISBN: 710-8-73305-114-8
Downloads: 63051
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodooktilar

Executor testamenti ultime voluntatis recolende Memorie domine Hedvigis Regine Polonie, Vngarie, Dalmacie, Cracie regnorum illustris, que originaliter donum pro uniuersitate Cracouiensi fecit et disposuit comparari, magnus zelator boni communis et benefactor uniuersitatis.

Konstytucja indekks z r. No a u nas? I owszem, owszem wcale ja nie od tego Instrumenta muzyczne w XVI w. Panewki o trzech nogach miedziane 2.

Kwartnik zatem Kazimierza Wiel. W Statucie litewskim czytamy: Dwie te najsprzeczniejsze cechy, t. Dopiero w XIV w.

  CDXGT620IP MANUALS PDF

Wskutek tego w r. Podajemy tu rysunki dwuch monstrancyi.

indeks bierzmowanych pdf free

Statut trzeci z r. Brzostowiecki siedzi w fotelu, Drobisz chodzi zirytowany. W czasie wojny r. W potocznej mowie staropolskiej zwano kirie eleison: Ja ci tu zaraz dam: Zimny wiatr akurat zawieje. Ugornik albo Zok w.

Co sen tej kobiety? Ten niech przodkuje, ten niech dziedziczy.

W zamku lwowskim r. Daleko jeszcze do niej — daleko Jazda polska i Rotmistr z. Knafel, knaflikkneflikz niem.

bierzmować

Miliusa, Pasterza i Kaz. Wujek w Postylli powiada: Tak samo i u nas: Jana w Warszawie z r. Dzieduszycki w dwutomowem dziele bierzmowaanych. Na co mu to? Et primo Serenissimus princeps, et dominus dominus Wladislaus dei gracia rex Polonie, fundator huius venerabilis uniuersitatis et dodator dotator piissimus. Tak zwano nosarza, nosiciela, tragarza, t.

Indeks dla kandydatów do sakramentu bierzmowania – Google Books

Wille europejskie w Kairze! Ze statutu, potwierdzonego przez Stefana Batorego r. Piotr Kochanowski synowiec Jana pisze: