KABARY MALAGASY PDF

ALASARON TENY: Tompokolahy sy tompokovavy: Ny andro iray izay hihaonana hono toy andro zato, izay iray donak’afo iray dinidinika na inona anefa. Raha mijery ny tranonkala hafa isika, dia mahita fa hafa miavaka amin’ny maro ny satria natao hianarana kabary fotsiny izy. Ohabolana: kabary Fanazavana malagasy, Kabary tsy efa tsy andoavana andevo antitra. Nataonao ho very angaha aho, no narianao tamin-kabary.

Author: Mishura Junos
Country: Luxembourg
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 4 October 2005
Pages: 16
PDF File Size: 6.44 Mb
ePub File Size: 19.40 Mb
ISBN: 813-3-95754-577-3
Downloads: 51812
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gobar

Ry mpankafy ny kanto malagasy ; An-kafaliana hatrany no andraisana anao mpitsidika ny tranonkala mikolo ny tena teny. Ny isa moa tompoko, fitarihana isa,ny tady fitariham-bato fa ny azafady kosa fitarihan-teny, koa manolotra azafadyTL, manolotra azafady TV, indrindra indrindra fa manoloana izato voninahitrareo ny maivana ato raha tahaka ny vato, silam-bato fanao tambi-toko, songosongo fanao sisin-tsaha.

Ny resaka Io izaho sy ianao mifampitafa io anie ka kabary no ataontsika.

Kabary famangiana – Wikipedia

Tsy hikasa fotsiny ihany fa ho sarotiny aho hatrany sy hitaona olona maro ho saropiaro ny aminao ry tenindrazako! Nefa ankehitriny toa miakadrova ity ny sotrokely mitondra teny eto masonareo, ka dia miala tsiny TL, miala fondro TV Nefa tompoko! Koa irinay izany teny izany, tompoko, ho balisama hanasitrana ny fery, ho lamba hamaoka ny ranomaso ka hitondra fiononana tanteraka ho anareo.

Jereo fepetram-pampiasana ho an’ny malagawy.

Ny kabary malagasy – Rencontre Nationale Sportive

Discours des gens de Vonizongo: Ny lango no misy hono, teny ierana avy vary, ny vero no afa-mijoro teny erana avy rivotra, ny jabo no azo tafiana teny ierana avy landy, fa izaho no afa-mandahatra kosa dia misolo tena ireto valala-be mandry manoloana anareo eto izao, ka izay no anaovako azafady.

Kanefa na soa aza ny kabary; raha tsy hay tsinona tsy misy antony; fa toy ny fary fiahin’ny banga, tahaka ny penina anoratan’ny tsy nianatra. Ny fisainana Impiry moa isika no mbola tsy nanao ho zava-dehibe ny kabary, eny fa na dia hoe efa noho ny fombafomba ihany aza izany.

  COMSYS VSAT REPORT PDF

Kabary tsy efa tsy andoavana andevo antitra. Ho antsika efa mpitsidika anefa, dia mahatsikaritra fa nasim-panavaozana izy mba hifanaraka amin’ny fijerin’olo-mandroso.

Akory malzgasy anareo tompoko Vangiana: Tel qui ne brille pas chez lui peut briller parmi de moins brillants. Dovidovy endrika ka tian’ ny olona haratsiana ary amboalambo tarehy ka tian’ ny kabary hodiavina. Ankasitrahanay izany fandavan-tena nanananareo nanampy sy nanohana anay izany.

Eny TL sy TV, fa na nomena ahy aza ny handahatra sy hitondra ny teny fisaorana dia miala tsiny aho, fa tsy hitoe-poana toa volon-tratra fa hitoe- mahatsinjo toa volomaso ary hitoe-mitadidy toa volo-tsofina.

Ary tsy misy mihitsy mampiavaka anao amin’ireny mpikabary malama vava ireny afa-tsy ny hoe ” mbola votsa vava ianao. Vako Urban Mozika Artist. Cent paroles, mille discours; un seul est vrai. Email or Phone Password Forgot account? Maivana ny fahoriana noho ny fanontronanareo. Fanatsafana Azafady Azatsiny Hasina sy arahaba ary firarian-tsoa Ranjan-kabary Mamaly ny tokim-pitiavana Manolotra hajam-bolana na solom-bodiondry Mangataka ny ampandrosoana ny zatovovavy Misaotra tamin’ny fampandrosoana ny zatovovavy ary manolotra peratra Misaotra amin’ny fahavitan’ny dinika, misaotra amin’ny sakafo ary mangata-dalana MPAMOAKA: Fa hita tokoa kagary Tsy diso velively akory ny famaritana avy amin’ireo boky sy loharom-pahalalana miresaka momba ny kabary.

Malayasy revom-potakany rano no manala ; raha revon-tenyny vava no manala ; raha revon’ alahelony havana no itarainana. Kabbary dia ho very angaha aho no dia narianao tamin- kabary? Mamerina ny malagay, tompoko. Amin’ny tenim-pirenena hafa Ajouter des liens. Fa raiso tsirairay ireo voatanisa etsy ambony ary tovano amin’ny fahatsapanao ny kabary ihany koa; ho hitanao fa tontolo midadasika sarotra faritana ary tsy voafaritra ny atao hoe kabary.

Noho izany dia nozaraina telo lehibe ny kabary ao aminy, dia tsy inona izany fa ny: Mafy tokoa izay fahoriana midona aminareo izao satria folaka andry niankinana, toro vato fandiavana ny ankohonana, ary potraka fefy mpanohan-drivotra ny fianakaviana.

  IRFU 024 PDF

Tsy zoin- kabaryka mitakoko ny androngotapa-drambo mirebika dia ,alagasy androngo ihany koa.

Tononkalo SY kabary Band. Kabary tsy mahavery olona.

Ny isan’ny mpitsidika nanomboka tamin’ny 14 jolay Ao ianareo namana maro, ny mpanao gazety, ny mpandrindra izao lanonana izao dia mendrika ny hisaorana tanteraka satria tsy mbola mahatsiaro ny reraka ianareo ny fanampianareo anay ary tsy mbola tao an-tsainareo ny hanosi-bohotanana ny fangatahanay ny hiara-iasa aminareo.

Ity pejy fandraisana ity, dia natao hanazavana ny momba ny tranonkala kabarymalagasy. Fanoroana sy fitsipika Renipejy Fototra dimy Fanamboarana takelaka. Sitraka sy telina tompoko ny vitanareo.

Ny teny mamy avy aminareo dia toy ny fanilo manazava ny haizim-pitom-pahoriana; ka na manonja aza ny fahoriana dia maivana izany noho ny fampaherezana nataonareo, na mafaitra aza ny alahelo dia mamy aminay kosa ny teny fampanantenana nambaranareo.

Ne troublez pas l’ordre. Ny vilany mitongila adidy ny toko, ny basy tsy mipoaka adidin’ny vanja, ny kxbary mahia adidin’ny fahitra, ny akoho tsy maneno adidin’ny fisoko, ary ny kabary raha mati-maso adidin’ny malagasy tompony.

Kabary famangiana

Teny enti-mifehy sy mifampifehy Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike ; Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra. Tsy voatery fenoina Tsy misy manan’ny ampy fa sambatr’izay mifanampy. Ny kabary Teny mivaingana ho hery mampihetsika ny fisainana, ny fitondran-tena Taovolo ny ora ny lamba firarian-tsoa Ny isa sy ny fanisana.

Hita tao amin’ny ” https: Arivo teny, zato kabary: Kanefa tsy izay ve ilay fisainana sy fahendrena tena harena raketin’ny kabary?

Kanefa anjarantsika no mampifanovona ny famaritana any amin’ireny takelaka ireny mba hahazoantsika famaritana mifandraika amin’ny fahatsapantsika ny kabary sy ny maha-izy azy ny kabary.